Mest læste
[Sagprosaanmeldelse]

1 - Sagprosaanmeldelse
En morders bekendelser
2 - Sagprosaanmeldelse
Under tvang - minerydningen ved den jyske vestkyst 1945
3 - Sagprosaanmeldelse
De udvalgte – på flugt for livet
4 - Sagprosaanmeldelse
Kønsballade
5 - Sagprosaanmeldelse
Elevcentreret skoleledelse
6 - Sagprosaanmeldelse
Den store Storm P.-bog
7 - Sagprosaanmeldelse
Drengen der voksede op som hund
8 - Sagprosaanmeldelse
InterView – Introduktion til et håndværk
9 - Sagprosaanmeldelse
Fortrængt grusomhed – Danske SS-vagter 1941-45
10 - Sagprosaanmeldelse
Bourdieu for begyndere

Udvikling – fra udviklingspsykologi til udviklingsvidenskab / Dion Summer / 113 sider
Samfundslitteratur. ISBN 9788759322512
Anmeldt 10/9 2018, 14:28 af Malene Moesgaard Ludvigsen

Et wake-up call, der er til at forstå


Et wake-up call, der er til at forstå

« Tilbage venstrestil icon lige marginer icon - icon + icon print icon

Cover

Der har i Danmark sjældent været mere fokus på børneopdragelse, barnets trivsel og indlæring, som i dag. Alligevel sidder der forbløffende få psykologer og pædagoger i kommunernes børne- og ungeforvaltninger. Her finder vi i stedet økonomer, politologer og jurister, som er med til fortsat at holde konkurrencepædagogikken i hævd. En sådan vision har været med til at reducere barnet og barndommen til en art forberedelse og træning til voksendom. Tilbage står et barn, der ikke længere har værdi i sig selv, men ene og alene er dét, som staten kan få ud af det.

Det store billede males skarpt op i Dion Summers Udvikling – fra udviklingspsykologi til udviklingsvidenskab i bogserien Professionernes begreber, men på trods af Summers synlige ståsted, og opfordring til at etablere civil modstand imod den herskende konkurrencepædagogik, så har han sine argumenter i orden. De bygger på et stærkt fagligt og sagligt grundlag, og er friholdt for smagsdommeri og letkøbte floskler.

Inden vi kommer så langt - til diskussionen om hvor grelt det står til med barnets udvikling i Danmark - går forud en grundig begrebsindføring i det udviklingspsykologiske felt. Bogen har mestendels til hensigt at fokusere på paradigmeskiftet i udviklingspsykologien: fra udviklingspsykologi til udviklingsvidenskab.

Tidsbegrebet kommer først under kærlig behandling, idet forfatteren ønsker at fastsætte en grundlæggende forståelse af udviklingspsykologi som fænomen. Det sker i en både historisk og kulturel pædagogisk gennemgang, hvor både fortid, nutid, fremtid og kontekst inddrages. Forfatteren inddrager grafisk materiale, modeller og mangeartede eksempler i sin teoretiske gennemgang, der er med til at klæde læseren grundigt på til at kunne begribe udviklingspsykologiens 3. paradigmeskifte. Hans pointe er videre, at paradigmeskiftet ikke er tilgængeligt i dagens definitioner af udviklingspsykologi. Det gælder internationalt, som nationalt. Den danske faglighed trænger derfor til fornyelse. Formålet med bogen er ganske enkelt at fremstille udviklingsvidenskab teoretisk, samt vise hvordan teorien kan bruges i en fremadrettet professionel praksis.

??I en kortlægning af de mange udviklingspsykologiske videnstilgange, forsøger forfatteren nu os til at forstå, hvorledes de tidligere isolerede vidensøer, nu i stedet skal opfattes som en gestalt. Udviklingspsykologi er ikke blot én ting. Den har mange perspektiver, der alle har sin berettigelse; ikke mindst når man oplever dem i én samlet helhed. Dette tydeliggøres ikke mindst i bogens 3. del, hvor opgøret med arv vs. miljø-dogmet sættes på spidsen. Udviklingspsykologi skal ikke længere ses som en enten/eller dikotomi, men som et både-og. Forskningen har for længe siden vist, at arvemasse og miljømæssige forhold begge har indflydelse. Det nye er, at miljømæssige påvirkninger så og sige kan ’tænde og slukke’ for gener, og end da i en sådan fart, at Darwin må have vendt sig i graven. Det er derfor ikke længere interessant at spørge til, hvor meget arv eller miljø har af betydning, men mere hvordan den gensidige påvirkning modulærer og påvirker hinanden. Epigenetikken er det nye sort, og det samme gælder udviklingsvidenskaben, der synes revolutionært for hele vores måde at indgå professionelle interventioner.

Dion Summer afrunder sidste kapitel med et blik ud i fremtiden, hvor tematikker omkring globalisering, den teknologiske revolution og kunstig intelligens sætter nogle svære etiske dilemmaer i spil. I denne forbindelse sender forfatteren en kærlig tanke til Svend Brinkmann, idet han plædere for, at konkurrencestaten bør nedjusteres, for til gengæld at give plads til at stå fast på nogle etiske værdier, der synes at forsvinde ud i horisonten i konkurrencesamfundets hellige krig.

?Udvikling – fra udviklingspsykologi til udviklingsvidenskab er i serien Professionernes begreber sammenlignelig med bogformatet i bogserien Tænkepause. Den har samme kvalitetstaktile design og er let overskuelig og velskrevet. Målgruppen er dog en noget anden – kommende og erfarne pædagoger, lærere og socialrådgivere – men indholdet er interessant og relevant på et helt grundlæggende samfundsmæssigt plan. Barnets udvikling vedkommer os alle! Så Dions Summers vigtige pointer har deres klokkeklare berettigelser, ligesom han også får skitseret konsekvenserne for konkurrencebarnet, så de er til at forstå.

Denne bog burde være et wake-up call for alle! Til det formål er den bestemt velskrevet, men desværre nok også vel akademisk.

Forrige anmeldelse
« Anna Anchers rum «
Næste anmeldelse
» Understanding Learning and Moti... »