Mest læste
[Sagprosaanmeldelse]

1 - Sagprosaanmeldelse
En morders bekendelser
2 - Sagprosaanmeldelse
Under tvang - minerydningen ved den jyske vestkyst 1945
3 - Sagprosaanmeldelse
De udvalgte – på flugt for livet
4 - Sagprosaanmeldelse
Kønsballade
5 - Sagprosaanmeldelse
Elevcentreret skoleledelse
6 - Sagprosaanmeldelse
Den store Storm P.-bog
7 - Sagprosaanmeldelse
Drengen der voksede op som hund
8 - Sagprosaanmeldelse
InterView – Introduktion til et håndværk
9 - Sagprosaanmeldelse
Fortrængt grusomhed – Danske SS-vagter 1941-45
10 - Sagprosaanmeldelse
Bourdieu for begyndere

10 bud – på kultur, identitet og værdier i Danmark / Mehdi Mozzafari (red.) / 200 sider
Systime . ISBN 978-87-616-4513-5
Anmeldt 12/11 2015, 11:36 af Michael Agerbo Mørch

Kulturens kompleksitet


Kulturens kompleksitet

« Tilbage venstrestil icon lige marginer icon - icon + icon print icon

Cover

“Kultur”, “identitet”, “værdier” … det er store emner, der tages op i Systimes antologi, 10 bud. De seneste mange års politiske debat i Danmark har i stigende grad handlet om værdipolitik; særligt i mødet med den stigende indvandring har en diskussion om disse emners rolle og betydning i samfundet været presserende. I bogen leveres indspark til debatten af en række forskellige debattører, som på hver sin måde er kendt i offentligheden for deres deltagelse i diskussionen.

Forfatterne skriver hver især om det emne, som for dem at se ikke må mangle i debatten. Derfor skriver Jacob Mchangama om ytringsfrihed, Frederik Stjernfelt om multikulturalisme, Tine Maagaard om islamskoler, Naser Khader om assimmilation vs. integration, osv. Bogens forfattere skriver alle veloplagt om emner, der rummer stof til store monografier. Men selv på den tildelte plads (ca. tyve sider pr. forfatter), kommer vi langt omkring, og bogen vil være en god introduktion for alle, der gerne vil diskutere de nævnte emner på et mere oplyst grundlag.

Bogens styrke er en god vekselvirkning mellem begrebsafklaring og empiriske eksempler. Diskussioner bliver hurtigt uoverskuelige, hvis vi anvender begreberne ens. Derfor er det fx meget velgørende, at Frederik Stjernfelt får kondenseret essensen af bestselleren Adskillelsens politik (skrevet i 2008 med Jens-Martin Eriksen) ud, så “multikulturalisme” står i et klarere lys. Ifølge Stjernfelt bygger multikulturalisme ovenpå den kulturalisme, som har været på fremmarch de sidste ca. 100 år med den tese, at mennesket er determineret af sin kultur og ikke kan komme ud af den. I de hårde versioner af multikulturalismen kræves det derfor, at der gives kulturelle særrettigheder for mindretal, fx ved etablering af en separat domstol (jf. Malaysia). Andre eksempler i bogen er Mchangamas føromtalte kapitel om ytringsfrihed og Peter Nannesteds skarpe analyse af begrebet “islamofobi”.

Som eksempel på det empiriske materiale kan nævnes Tine Magaards gennemgang af de såkaldte “koranskoler” og deres virke. Magaard har besøgt en stribe af disse skoler for at finde ud af, hvad de underviser i, og hvad deres syn på samfundet er. En anden glimrende artikel skrives af Jørgen Skov, den tidligere leder af Bazar Vest i Gellerup i Aarhus. Han har haft det muslimske samfund tæt inde på livet i en årrække og deler generøst ud af erfaringerne herfra. Det gøres levende og med mange eksempler – både positive og negative.

En enkelt ting undrer lidt. Alle kapitlerne berører på en måde muslimers tilstedeværelse i Danmark. Det styrker sammenhængskraften i bogen, men de tre mærkater “kultur, identitet og værdier” behøver jo ikke begrænses til integrationsproblematikken. Set i lyset af seneste valgs resultat kunne det være interessant, hvis en mere etnologisk analyse var medtaget, fx forskellen i syn på de tre temaer i øst- og vestdanmark – eller bare mellem København og provins.

Det er ikke let at holde overblikket over den værdipolitiske debat og mange bliver emotionelle og får debatten til at skride. Mozaffaris hold af indsigtsfulde skribenter er med til at give input til en mere nuanceret og oplyst debat. Det er der brug for.

Forrige anmeldelse
« Kampen om disciplinerne «
Næste anmeldelse
» Immanuel Kant: Hvad er menneske... »