Mest læste
[Sagprosaanmeldelse]

1 - Sagprosaanmeldelse
En morders bekendelser
2 - Sagprosaanmeldelse
Under tvang - minerydningen ved den jyske vestkyst 1945
3 - Sagprosaanmeldelse
De udvalgte – på flugt for livet
4 - Sagprosaanmeldelse
Kønsballade
5 - Sagprosaanmeldelse
Elevcentreret skoleledelse
6 - Sagprosaanmeldelse
Den store Storm P.-bog
7 - Sagprosaanmeldelse
Drengen der voksede op som hund
8 - Sagprosaanmeldelse
InterView – Introduktion til et håndværk
9 - Sagprosaanmeldelse
Fortrængt grusomhed – Danske SS-vagter 1941-45
10 - Sagprosaanmeldelse
Bourdieu for begyndere

Miljøterapibogen – mentalisering som holdning og handling / Finn Skårderud & Bente Sommerfeldt / 346 sider
Hans Reitzels Forlag. ISBN 9788741255866
Anmeldt 28/10 2014, 21:51 af Christina Mohr Jensen

Mentaliseringen flytter officielt ind i miljøterapien


Mentaliseringen flytter officielt ind i miljøterapien

« Tilbage venstrestil icon lige marginer icon - icon + icon print icon

Cover

Begrebet mentalisering er takket være Peter Fonagy, Anthony Bateman mf. flyttet ind i både pædagogikken, psykologien og psykiatrien i Danmark og verden over. At mentalisere vil sige at forstå egne og andres adfærd som drevet af mentale tilstande såsom følelser, motiver mv. Det er en nysgerrig og udfordrende disciplin. At interessere sig for, hvordan tilsyneladende formålsløs, irrationel og direkte skadende adfærd, kan og skal forstås ud fra den handlendes indre mentale liv, vil sætte den, der aktivt arbejder med mentalisering på prøve. Når det er sagt, er netop forståelsen i teorien grundlaget for, at udvikling kan finde sted. Teorien om mentalisering er funderet i psykodynamisk teori, herunder særligt tilknytningsteorien. Mentaliseringsbaseret terapi udføres i Danmark i en lang række behandlingstilbud; herunder er den mest kendte nok anvendelsen i behandlingen af personer med borderline personlighedsforstyrrelse.

Med indeværende værk tages begrebet mentalisering ind i arbejdet med miljøterapi og har til formål, at introducere sin læser for, hvordan teorien om mentalisering kan være guidende til holdning og handling. Dette er et meget meningsfyldt skridt, da miljøterapeutisk arbejde, udover at arbejde med ydre rammer, har relationen som sit centrum. Dette skridt tages af den norske psykiater Finn Skårderud og den norske specialpsykolog Bente Sommerfeldt.

Indhold – teori og praksis
Indeværende værk er en grundbog. Bogens første del definerer og introducerer læseren for begrebet om mentalisering og læseren får defineret det idehistoriske og teoretiske grundlag for udførelsen af miljøterapi, samt hvordan teorien om mentalisering kan bidrage til den klassiske miljøterapi. Bogens anden del er mere praktisk orienteret; Hvordan vurderer man et menneskes evne til mentalisering? Hvordan fremmer man mentalisering i praksis? Tredje del af bogen beskæftiger sig med rammerne og rummet for mentaliseringsbaseret miljøterapi: Hvad kræves der af ledelsen? Hvordan arbejdes der psykoedukativt med teorien? Hvad kræves der af supervisionen? Endeligt i bogens fjerde del introduceres læseren for eksempler på anvendelsen af teorierne i arbejdet med forskellige problematikker såsom traumer, selvskadende adfærd, psykoser og stofmisbrug.

Til introduktion, inspiration og opslag
Da bogen kommer vidt omkring på sine 346 sider, er der naturligvis tale om, at bogens kapitler er meget introducerende. Bogen vil fungere fint i undervisningssammenhæng eller som inspirationsgrundlag for mere erfarne fagfolk. Dette, da kapitlerne er korte, præcise og anvender et letforståeligt sprog, samt er fyldt med gode eksempler, der letter forståelsen og sætter kapitlerne i en kontekst. Forfatterne er tydeligt klar over, at der er tale om et introducerende værk, og de har derfor flittigt refereret til øvrigt materiale og udgivelser, der kan hjælpe læseren videre. Nogle udøvere af miljøterapi vil måske føle, at bogen ikke bringer meget nyt ”da de gør det hele i forvejen”, men bogens styrke er, at den får sat teori på en praksis, der allerede mange steder finder sted. Dette kan uden tvivl bidrage til, at kollegaer i f.eks. supervisionssammenhænge og i det daglige arbejde med patienter får muligheden for at tale samme sprog. Der er tale om et godt, solidt værk, der grundet sine mange referencer også tjener godt som et opslagsværk.

Forrige anmeldelse
« Forklædt som normal – en opv... «
Næste anmeldelse
» Læsning og læseundervisning »