Mest læste
[Sagprosaanmeldelse]

1 - Sagprosaanmeldelse
En morders bekendelser
2 - Sagprosaanmeldelse
Under tvang - minerydningen ved den jyske vestkyst 1945
3 - Sagprosaanmeldelse
De udvalgte – på flugt for livet
4 - Sagprosaanmeldelse
Kønsballade
5 - Sagprosaanmeldelse
Elevcentreret skoleledelse
6 - Sagprosaanmeldelse
Den store Storm P.-bog
7 - Sagprosaanmeldelse
Drengen der voksede op som hund
8 - Sagprosaanmeldelse
InterView – Introduktion til et håndværk
9 - Sagprosaanmeldelse
Fortrængt grusomhed – Danske SS-vagter 1941-45
10 - Sagprosaanmeldelse
Bourdieu for begyndere

Børn i risiko / Øyvind Kvello / 511 sider
Samfundslitteratur. ISBN 9788759316467
Anmeldt 7/8 2013, 19:24 af Christina Mohr Jensen

Børn i risiko


Børn i risiko

« Tilbage venstrestil icon lige marginer icon - icon + icon print icon

Cover

Indsatsen for børn i risiko har de seneste mange år fyldt meget i danske medier og debatter omkring det socialfaglige arbejde, desværre ofte i en kontekst af, at indsatsen har været mangelfuld. Fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge forventes både etisk og juridisk at være opmærksomme på og agere over for børn i risiko, men ofte kan det være vanskeligt at definere, hvad en risiko er og hvordan det identificeres. Derfor er værket Børn i risiko højaktuelt. Værket er forfattet af norske Øyvind Kvello, der igennem mange år har arbejdet med børn i risiko og har en betydelig akademisk og praktisk tilgang til emnet. Selvom værket er norsk forfattet, er den danske udgave tilpasset danske forhold ift. blandt andet beskrivelser, af den danske lovgivning.

Værket har form af at være et opslagsværk såvel som en omfattende indføring i begreber og viden omkring børn i risiko. Værket indledes af en række kapitler, der rammesætter forståelsen af børn og børn i risiko som et kulturhistorisk produkt, hvor man har bevæget sig fra straffende til støttende indsatser over for børn i risiko i både juridiske, psykologiske og pædagogiske tekster. Herefter følger en række kapitler, der indfører læseren i modeller for indsats og arbejde med børn og unge, udviklingsteoretiske forståelser af børn og unge i hhv. normal og den afvigende udviklingspsykologi, hvorefter en række kapitler følger, der beskæftiger sig med konkrete former for risikopositioner, som børn og unge kan befinde sig i. Disse risikopositioner spænder fra betydningen af at være barn af en psykisk syg forælder eller barn af en forælder med misbrug til kapitler om børn, der har oplevet fysisk, psykisk og seksuel mishandling.

Empirisk stærk og praktisk anvendelig
Værket bygger på en sammenfatning af en imponerende mængde af viden, erhvervet primært indenfor forskningen i børn i risiko. Det er både implicit og eksplicit tydeligt, at forfatteren beskæftiger sig seriøst med behovet for at arbejde med børn i risiko på et højt fagligt niveau, hvor viden er baseret på forskning og ikke blot personlige erfaringer. Med dette fokus introduceres man som læser til emnet på en kvalificeret måde, der er i god overensstemmelse med både de politiske og akademiske strømninger i nutidens sociale arbejde, hvor kravet om evidensbaseret forståelse og indsats har vundet indpas og er på den politiske dagsorden som aldrig før.

Forfatteren har formået at præsentere denne evidensbaserede viden i et format, der udover at være informativt også danner grundlag for praktisk indsats. I værket kædes forskningen på området sammen med de oplevelser og historier, man som socialfaglig person måtte møde i hverdagslivet. F.eks. gives der udover en indføring i forskningen omkring seksuelt misbrug af børn gode eksempler på, hvordan disse børn agerer og bedst hjælpes og hvordan evt. seksuelt misbrug systematisk kan søges afdækket. Denne konstante vekselvirkning mellem viden og praksis gør værket yderst anvendeligt og formår at ophæve det skisma, der ofte beskrives eksisterer mellem forskning på den ende side og praksis på den anden side.

Det biologiske, tænkende og sociale barn
En yderligere styrke ved værket er dets beskrivelser af børn i risiko på mange niveauer. Barnet i risiko forstås og præsenteres i værket ud fra forståelse, hvor både biologien, barnet som et tænkende, handlende og følende individ og barnet som en del af et større system i familien og samfundet, beskrives. Dette bredde blik for, hvordan vi skal tænke om og arbejde med børn i risiko, gør værket interessant for mange faggrupper, der måtte arbejde med børn og unge. Videre er styrken ved denne tilgang, at den hjælper til at bygge bro mellem beskrivelser af børn og unge, som kan have tendens til at fokusere udelukkende på f.eks. biologiske, sociale og psykologiske væsner.

Undværlig i arbejdet med børn og unge
Selvom mange af bogens kapitler har karakter af at være grundbogslignende indføringer i teorier og viden omkring børn og unge og disses udvikling, som mange fagpersoner måske allerede har stiftet bekendtskab med igennem studiet til sundhedsplejerske, pædagog, psykolog eller socialrådgiver, er værkets mere fokuserede kapitler, kilder til en betydelig og specialiseret viden omkring bestemte risikogrupper, som mange ofte mangler viden om. Dette gælder bl.a. viden omkring, hvordan børn, der har været seksuelt krænkede reagerer, eller hvordan det påvirker et barn at være en del af en familie med udpræget vold. Derfor henvender værket sig både til studerende såvel som fagfolk, der i mange år har beskæftiget sig med børn og unge. Værket vil med fordel kunne læses mere eller mindre sammenhængende for studerende med begrænset viden omkring børn og unges udvikling, men ligeledes bruges som et glimrende opslagsværk for fagpersoner, der ønsker viden og inspiration til et evidensbaseret og systematisk arbejde med børn i forskellige risikopositioner.

Forrige anmeldelse
« Fiktionalitet «
Næste anmeldelse
» I kamp for Danmark »