Mest læste
[Sagprosaanmeldelse]

1 - Sagprosaanmeldelse
En morders bekendelser
2 - Sagprosaanmeldelse
Under tvang - minerydningen ved den jyske vestkyst 1945
3 - Sagprosaanmeldelse
De udvalgte – på flugt for livet
4 - Sagprosaanmeldelse
Kønsballade
5 - Sagprosaanmeldelse
Elevcentreret skoleledelse
6 - Sagprosaanmeldelse
Den store Storm P.-bog
7 - Sagprosaanmeldelse
Drengen der voksede op som hund
8 - Sagprosaanmeldelse
InterView – Introduktion til et håndværk
9 - Sagprosaanmeldelse
Fortrængt grusomhed – Danske SS-vagter 1941-45
10 - Sagprosaanmeldelse
Bourdieu for begyndere

Børneliv i kaos / Dorte Damm og Per Hove Thomsen / 251 sider
Hans Reitzels Forlag. ISBN 9788741255149
Anmeldt 29/3 2013, 09:18 af Christina Mohr Jensen

ADHD hos børn og unge – hvad er det og hvordan kan vi hjælpe?


ADHD hos børn og unge – hvad er det og hvordan kan vi hjælpe?

« Tilbage venstrestil icon lige marginer icon - icon + icon print icon

Cover

ADHD (attention deficit / hyperactivity disorder) er en forstyrrelse af udviklingen, de fleste har hørt om, og for mange forældre, lærere, pædagoger og fagfolk i den brede sundhedsfaglige, sociale og uddannelsesorienterede sektor er dette begreb ikke til at komme uden om. ADHD menes i Danmark at forekomme hos 1-2% af børn og unge og forstyrrelsen består af de tre kernesymptomer hyperaktivitet, impulsivitet og uopmærksomhed.

Til trods for at begrebet for mange er velkendt og at man ofte hører om eller møder mennesker med denne diagnose, kan det være svært at få overblik over, hvad det er, hvordan symptomerne manifesterer sig i hverdagslivet, hvilke udfordringer børn og unge med ADHD har, og hvordan vi bedst muligt kan kompensere og udvikle disse børn og unge. Der er i dag en øget viden og forståelse for, at lidelsen kan forsætte ind i voksenalderen hos ca. 60% af de, der får diagnosen som børn, men i indeværende værk Børneliv i kaos – Om børn og unge med ADHD stilles der skarpt på børn og unge.

Med fagligheden og hverdagslivet i fokus
Bogen er forfattet af to af dansk børne- og ungdomspsykiatris store kompetencer inden for ADHD-området, psykolog Dorte Damm og professor og børne- og ungdomspsykiater Per Hove Thomsen. Disse to personers kompetencer skinner igennem i værket, der præges af høj teoretisk og videnskabelig faglighed, men tillige viser en stor levet erfaring i arbejdet med at udrede og behandle børn og unge med ADHD, deres familier og det udvidede sociale netværk som børn og unge med ADHD er en del af.

Selvom fagligheden er høj, har de to forfattere formået at skabe et værk, der er tilgængeligt for både fagfolk, pårørende og mennesker, der selv har ADHD. Der introduceres til en præcis teoretisk forståelse af lidelsen, hvordan den udredes, hvilke tillægsvanskeligheder, der ofte ses hos patienter med ADHD, og hvordan man kan behandle med både medicin og psykosocial intervention. Denne formidling er væsentlig at få kondenseret og præsenteret i et format som dette, der gør alle de mange aspekter omkring lidelsen forståelige og sammenhængende. Vigtigheden af dette projekt udspringer af, at lidelsen er kompleks at forstå, og fordi ingen patienter med ADHD er ens.

Omsorg, råd og vejledning
Udover at bogen kan give en faglig viden omkring de aspekter, der vedrører børn og unge med ADHD, udmærker bogen sig særligt ved en gennemgående forståelse og empati for patienterne og de personer, der er omkring barnet/den unge. Intet tages for givet og patienter, deres familier og professionelle omkring barnet valideres i, at det ikke altid er nemt at få hverdagen til at fungere. Den hjælper læseren til at se ind under den ofte kaotiske tåge som patienter, deres pårørende og fagfolk omkring barnet kan føle, de befinder sig i, når det, der burde fungere, ikke gør det alligevel. Denne empati er væsentlig, fordi det motiverer til forståelse, til omsorg og til at måtte tænke ude af boksen ift. at sikre en optimal balance mellem, på den ene side at tage hensyn og på den anden side at stille krav.

Denne motivation og forståelse er, som det gennemgående beskrives i bogen, selve grundpillen i at gøre et børne- eller ungdomsliv i kaos til et liv, hvor vanskeligheder bliver til udviklingspotentiale. Derfor kan bogen med fordel læses af folk, der ønsker en introduktion til, hvad der karakteriserer livet med ADHD, men værket kan tillige anvendes som en løbende reminder om, hvad der er vigtigt, når bølgerne går højt og truer med at gøre familielivet eller klasseværelset til en slagmark, hvor negative kommunikations- og handlemønstre bliver hæmmende for udvikling og den gode kontakt.

Inspiration til forståelse og formidling
Værket kan som nævnt være en kærkommen inspirationskilde til alternative handle- og tankemåder, og bogens gennemgående brug af casemateriale, eksempler og forslag til intervention igennem brug af bl.a. visualisering, skemaer mv. gør det muligt at genkende det enkelte barn eller den unge med ADHD i værkets generelle beskrivelser.

Bogen kan læses i dele og i sin helhed og af en bred gruppe af læsere. Som pårørende eller patient kan det være en god kilde til at sætte ord på de svære ting og til at få en uddybet forståelse af, hvad ADHD er. For pædagoger, lærere og andre fagfolk, der er i daglig kontakt med børn og unge med ADHD, kan bogen anvendes i mere fagligt øjemed til at øge forståelsen og give inspiration til en alternativ praksis. Psykologer, læger oa., der arbejder med udredning og behandling kan tillige anvende værket, da bogens beskrivelser kan bistå med at formulere noget komplekst på en tilgængelig måde og den kan således anvendes som inspiration til formidling og til udarbejdelse af psykoedukativt materiale.

Forrige anmeldelse
« En verdenskrig kom på tværs «
Næste anmeldelse
» Bruce Springsteen – En Biogra... »