Mest læste
[Sagprosaanmeldelse]

1 - Sagprosaanmeldelse
En morders bekendelser
2 - Sagprosaanmeldelse
Under tvang - minerydningen ved den jyske vestkyst 1945
3 - Sagprosaanmeldelse
De udvalgte – på flugt for livet
4 - Sagprosaanmeldelse
Kønsballade
5 - Sagprosaanmeldelse
Elevcentreret skoleledelse
6 - Sagprosaanmeldelse
Den store Storm P.-bog
7 - Sagprosaanmeldelse
Drengen der voksede op som hund
8 - Sagprosaanmeldelse
InterView – Introduktion til et håndværk
9 - Sagprosaanmeldelse
Fortrængt grusomhed – Danske SS-vagter 1941-45
10 - Sagprosaanmeldelse
Bourdieu for begyndere

Egentlig altid mest levende – om unge og psykisk sygdom / Arnhild Lauveng / 333 sider
Akademisk Forlag. ISBN 9788750042969
Anmeldt 19/11 2012, 17:46 af Christina Mohr Jensen

Det kommer indefra og udefra


Det kommer indefra og udefra

« Tilbage venstrestil icon lige marginer icon - icon + icon print icon

Cover

Psykisk sygdom er en svær ting at forholde sig til. Det er til trods for, at der i mange år har været fokus på at oplyse om psykisk sygdom og for, at der har været gjort en stor indsats for at fjerne det stigma, psykiske syge oplever, og som de tildeles af samfundet, er det at være psykisk syg eller at pårørende til en person, der lider af psykisk sygdom. Dette skyldes måske mangel på viden omkring, hvad det vil sige at være psykisk syg, og det skyldes måske, at psykisk sygdom ikke er synlig eller lige så forståelig som fysisk sygdom, fordi det ikke kan ses. For fagpersoner, der arbejder med psykiske lidelser kan denne tankegang være svær at sætte sig ind i, fordi vi ofte sidestiller fysisk og psykisk sygdom, fordi vi ikke attribuerer negativt ladede mærkater til personer med psykisk sygdom, eller fordi vi har den nødvendige viden til at forstå patientperspektivet.

Psykisk lidelse indefra og udefra
Uanset hvad, er det dog essentielt, at patienter med psykisk lidelse og deres pårørende får hjælp til at håndtere disse svære emner og oplevelser. Derfor er viden og forståelse omkring dels det objektive forhold (hvad er psykisk sygdom) og dels det subjektive forhold (hvordan føles det) væsentligt at kende til som både patient, pårørende og fagperson. Det er en viden omkring disse objektive og subjektive forhold som psykolog og forfatter til indeværende bog Arnhild Lauveng søger at formidle. For nogle er Arnhild Lauveng måske allerede et kendt navn, da hun er forfatter bag den opsigtsvækkende bog fra 2005 I morgen var jeg altid en løve, der er historien om Arnhild Lauveng selv, der kæmpede sig igennem mange år som patient med skizofreni, hendes kamp for helbredelse, kampen for anerkendelse af hendes helbredelse og vejen til at blive psykolog.

Kender man til Arnhild Lauvengs historie er det derfor ikke forundringsværdigt, at netop hun udkommer med en bog, der søger at afdække både det objektive og subjektive forhold relateret til psykisk sygdom, da hun både fagligt og personligt har erfaring på området. Bogen centrerer sig omkring psykisk lidelse og sygdom hos børn og unge, men pga. sit dobbelte perspektiv, der beskriver psykisk sygdom både indefra og udefra, er bogen også særdeles velegnet til pårørende, professionelle som lærere og pædagoger omkring børn og unge med psykiske vanskeligheder og eventuelt psykiatrifagligt personale, der søger mere viden omkring den subjektive oplevelse af at have psykiske vanskeligheder.

Bogen er inddelt i to hoveddele. Første hoveddel består af fiktivt casemateriale, der forsøger at illustrere, hvad psykisk lidelse kan være. Man præsenteres for, hvad det f.eks. vil sige at have en spiseforstyrrelse, føle sig anderledes, være barn af en psykisk syg mv. Disse perspektiver illustrerer på god vis, at psykisk lidelse er mange ting og at psykisk lidelse kan have forskellig karakter og sværhedsgrad, f.eks. at det kan rangere fra en normal sorg over at have mistet en man har holdt af, til de mere svære former for psykisk lidelse, som fagpersoner vil benævne som psykisk sygdom, som f.eks. psykotiske episoder, svær depression med selvmordstanker mv. Bogens anden del er mere objektiv og praktisk orienteret og omhandler en forklaring af, hvornår man f.eks. skal bede om hjælp fra voksne eller fagpersoner, hvis man har det svært, hvor man kan henvende sig, hvilken hjælp man kan få mv.

Til unge med psykisk lidelse, pårørende og fagpersoner
Det er tydeligt ved gennemlæsning af bogen, at den er skrevet og målrettet til unge med psykisk lidelse og deres pårørende i det, at sproget er enkelt, teori forklares på en lettilgængelig måde uden fagjargon og fordi den på intet tidspunkt antager, at læseren har en bestemt forforståelse ift. emnet. At læse bogen i sin sammenhæng virker dog som en stor opgave, hvis man har det svært, fordi bogen er ganske lang og fordi nogle afsnit vil virke personligt uvedkommende, fordi den favner en bred række af former for psykiske vanskeligheder. Derfor kan man tænke, at bogen måske bedst administreres af en læge, psykolog, forældre eller lærer, der kunne udvælge relevante afsnit.

Som fagperson eller pårørende kan bogen tjene som inspiration til at forstå psykisk sygdom bedre og måske give inspiration til, hvordan man skal handle og agere ift. en ung, man enten ved eller mistænker for at have det svært. Casematerialet giver her et godt indblik i det spektrum fra let til svær psykisk lidelse, man ser hos patienter med psykisk lidelse, og et godt indblik i den psykisk lidendes perspektiv. På en mere kritisk note kan casematerialet dog godt miste lidt af sin troværdighed for læseren, fordi man hele tiden er bevidst om, at materialet er fiktivt, selvom det på ingen måde er ugenkendeligt for de med erfaring med unge med psykiske lidelser.

Alt i alt er værket god og letforståeligt læsning og det kan med fordel læses i dele eller sammenhæng af en bred skare af patienter, pårørende, det kan bruges i undervisningssammenhæng, af fagpersoner mv. Det er positivt, at Arnhild Lauveng har skrevet dette værk, der forstår at formidle kompleks objektiv viden på en lettilgængelig måde og som også minder fagpersoner om perspektivet patient/pårørende på godt og ondt. Arnhild Lauveng fortæller nemlig bramfrit om, hvordan voksne og fagpersoner nogle gange glemmer den unges eller pårørendes perspektiv, og bogen kan derfor også tjene som en faglig opsang samtidig med, at den informerer omkring det levede liv som pårørende og psykisk syg.

Forrige anmeldelse
« Tvivl på alt og tro på meget «
Næste anmeldelse
» Kroppen husker – om krop og p... »