Mest læste
[Sagprosaanmeldelse]

1 - Sagprosaanmeldelse
En morders bekendelser
2 - Sagprosaanmeldelse
Under tvang - minerydningen ved den jyske vestkyst 1945
3 - Sagprosaanmeldelse
De udvalgte – på flugt for livet
4 - Sagprosaanmeldelse
Kønsballade
5 - Sagprosaanmeldelse
Elevcentreret skoleledelse
6 - Sagprosaanmeldelse
Den store Storm P.-bog
7 - Sagprosaanmeldelse
Drengen der voksede op som hund
8 - Sagprosaanmeldelse
InterView – Introduktion til et håndværk
9 - Sagprosaanmeldelse
Fortrængt grusomhed – Danske SS-vagter 1941-45
10 - Sagprosaanmeldelse
Bourdieu for begyndere

Gaven – Om at blive dig selv / Ben Alex / 168 sider
Forlaget Scandinavia. ISBN 9788771320404
Anmeldt 30/8 2012, 21:41 af Mie Poulsgaard Jørgensen

Gaven – Om at blive dig selv


Gaven – Om at blive dig selv

« Tilbage venstrestil icon lige marginer icon - icon + icon print icon

Cover

Igennem de seneste årtier har selvhjælpslitteraturen vundet indpas på bogmarkederne. Bøger, der omhandler alt fra kostvejledninger til et bedre liv, meditation, lommepsykologi og meget mere, er i dag at finde i enhver boghandel. Ben Alex’ bog Gaven – Om at blive dig selv tilbyder på samme måde en vejledning til et bedre liv ud fra en kristen og spirituel tilgang.

Af alle Guds gaver til dig er den største at blive dig selv”. Med dette citat af Frans af Assisi indfører Alex læseren i en kristen og spirituel tilgang til en dybere forståelse af vores selv. Bogen indledes med et forord, der kort klarlægger Alex’ personlige vej til Kristus og sandheden.

Stadier til sandheden
Bogen inddeles i syv kapitler, der ligeledes repræsenterer forskellige stadier eller problematikker, Alex mener, vi må gennemgå for at komme nærmere sandheden.

Alex nævner bl.a. den gave, vi alle er født med. Gaven er at finde os selv og finde sandheden. Ifølge Alex lever mange nemlig i skyggen af uvirkelige drømme; drømme som vi f.eks. prøver at realisere gennem forbrug og medier, uddannelser og reklamer opfordrer os til at jagte disse drømme. Drømmen er dog ifølge Alex en illusion. Vi vildledes af andres forestillinger om ”succes” og mærker ikke os selv. Vi må derfor frigøre os fra disse eksterne kræfter, der påvirker os. Det samme gælder kristendommen. For at opleve kristendommen må man ifølge Alex grave efter den i ensomhed, dvs. ved at analysere din egen situation uden at blive holdt tilbage af fortiden, med andre ord ved at leve i nuet, frigjort fra andres forestillinger om, hvad lykke er og ikke er. Alex benævner senere denne gave selvværd og beskriver, hvordan det netop er vigtigt, at vi kender vores værd.

Ifølge Alex bliver vi igennem barndommen programmeret til vores samfund. Denne indprogrammering indskrænker os dog på samme måde, som nogle religiøst ”rettroende” er intolerante. Dette da vi mindsker evnen til at lære. Vi følger blindt traditionen uden at frigøre os fra den. Alex nævner her, at vi hver især har en opgave og denne opgave indebærer ikke at få ret, men at vise barmhjertighed og at være kærlighedens formidlere i verden. Denne kærlighed indebærer ikke blot kærlighed til vores nærmeste, men tillige den guddommelige kærlighed, der ikke skelner mellem ven og fjende i kærlighedens navn. Denne form for kærlighed, mener Alex, fødes vi med. Børn er naturligt uskyldige, umiddelbare, åbne, forventende, sårbare, legende og tillidsfulde uden falske illusioner, frygt og egoisme. Dette forandrer sig dog igennem ”indprogrammeringen”, hvor mennesket introduceres til svigt, skuffelse, sårethed, tvivl og frygt, hvilket medfører at mennesket bliver ufrit, usikkert og forkrampede.

Alex gennemgår sin opfattelse af det falske selv. Ifølge Alex’ opfattelse vil egoet (identitetens grundsten: personligheden) spille en masse forskellige roller for at opnå det, vi ønsker. Disse roller er dog ikke en del af os selv, men derimod et falsk selv, der kan tage overhånd og undertrykke det sande selv. Det er ifølge denne forståelse derfor vigtigt, at vi genfinder vores sande kerne. Denne proces må foregå gennem introspektion. Ifølge Alex har mange individer tendens til at pålægge ansvaret for al dårligdom på eksterne faktorer, men for at genfinde sig selv, må man vende blikket indad.

En kristen tilgang
Når Alex gennemgår de forskellige problematikker, individer står overfor igennem livet, analyseres disse med udgangspunkt i en spirituel og især kristen forståelsesramme. Bl.a. forklarer Alex forskellen imellem Jesu evangelium, der er ” den dybe sandhed, som gennemsyrer hele Jesu forkyndelse og sætter os fri, når vi erkender den” og Evangeliet om Jesus, der er ” den sandhed, vi bekender med vore røde understregninger og vores reduktion af budskabet. Men det er kun den halve sandhed”. Jesu evangelium omhandler det at frigøre sig selv for at genfinde sig selv.

De mange pointer i bogen henføres ofte til Bibelen eller spirituelle anekdoter og udgør derfor et spændende alternativ eller supplering til f.eks. psykologiske opfattelser af mental helbred. Alene af denne grund er bogen værd at undersøge.

En kristen forståelse og humanistisk psykologisk forståelse
Man kan ikke komme udenom, at bogen, på trods af et kristent og spirituelt udgangspunkt, er psykologisk. Dette er dog ikke overraskende, idet flere studier peger på, at psykologien i det moderne samfund har overtaget religionens plads. Religionens genstandsområde, sjælen, kan siges at være blevet erstattet af en psykologisk psyke eller selv. Det er således ikke overraskende, at de to forståelser harmonerer og overlapper. De to tilgange har dog tenderet til at overse og ignorere hinanden. I denne bog benyttes der dog psykologiske termer såsom ego, selvværd, det falske selv mv., hvilket gør bogen yderligere interessant.

Alex’ forståelse læner sig især opad den humanistiske psykologi. Indenfor den humanistiske psykologi lægger f.eks. Carl Rogers vægt på, at barnet fødes med et ”perfekt” kerneselv, der senere bliver forstyrret af omverdenen, således at barnet ikke længere lytter til sit autentiske selv. Denne forståelse harmonerer med Alex forståelse og det kunne have været interessant at vide, hvorvidt Alex bevidst har fundet inspiration inden for denne psykologiske tilgang, eller hvorvidt det blot er hans fortolkning af psyken ud fra et kristent perspektiv. Under alle omstændigheder er det et spændende perspektiv, netop hvor meget de to tilgange synes at harmonere, og bogen kan derfor ligeledes være af interesse for psykologiinteresserede.

Gaven – om at blive dig selv er primært rettet mod kristne, men kan læses af alle, der ønsker at undersøge mere spirituelle og kristenpsykologiske tilgange til mentalt helbred. Med bogens korte længde er den ikke uoverskuelig og fordrer ej heller, at læseren har dybdegående kendskab til kristendommen eller Bibelen. Alt i alt en tankevækkende bog, der kan belyse psyken ud fra et andet perspektiv end det gængse.

Forrige anmeldelse
« Death in Classical Hollywood Ci... «
Næste anmeldelse
» Mentalisering i mødet med udsa... »