Mest læste
[Sagprosaanmeldelse]

1 - Sagprosaanmeldelse
En morders bekendelser
2 - Sagprosaanmeldelse
Under tvang - minerydningen ved den jyske vestkyst 1945
3 - Sagprosaanmeldelse
De udvalgte – på flugt for livet
4 - Sagprosaanmeldelse
Kønsballade
5 - Sagprosaanmeldelse
Elevcentreret skoleledelse
6 - Sagprosaanmeldelse
Den store Storm P.-bog
7 - Sagprosaanmeldelse
Drengen der voksede op som hund
8 - Sagprosaanmeldelse
InterView – Introduktion til et håndværk
9 - Sagprosaanmeldelse
Fortrængt grusomhed – Danske SS-vagter 1941-45
10 - Sagprosaanmeldelse
Bourdieu for begyndere

Grundbog i psykiatri / Erik Simonsen og Bo Møhl / 960 sider
Hans Reitzels Forlag. ISBN
Anmeldt 28/5 2010, 23:59 af Mie Poulsgaard Jørgensen

Fremstilling af psykiatriske lidelser


Fremstilling af psykiatriske lidelser

« Tilbage venstrestil icon lige marginer icon - icon + icon print icon

Cover

Denne grundbog i psykiatri er en moderne fremstilling af hele spektret af psykiske sygdomme. Med mennesket i centrum beskrives alle lidelser omtalt i WHOs diagnoseliste ICD 10. Fremstillingerne af de enkelte sygdomme og deres behandling følger de mest moderne retningslinjer, og der lægges vægt på, at alle kliniske beslutningsprocesser og behandlinger er evidensbaserede – dvs. en integration af den bedste forskning med klinisk erfaring og patientens værdier.

Bogen, som indeholder en lang række kvalificerede fagfolks input, behandler et bredere billede af det psykisk syge menneske ved at sætte mennesket i centrum og sætte fokus på den enkeltes samspil med omgivelserne. Bogen opfatter psykisk sygdom i et sårbarheds-personligheds-stress perspektiv, hvilket betyder, at det enkelte menneske fra fødslen har en vis grad af sårbarhed eller robusthed over for psykisk lidelse, og at udviklingen af psykisk sygdom opstår i et samspil mellem fremmende og hæmmende livsbegivenheder og miljøpåvirkninger.

De respektive kapitler er forfattede af de største eksperter på deres område, og mange af bogens kapitler er skrevet i et samarbejde mellem en psykiater og en psykolog. Bogens to redaktører – forskningschef ved Psykiatrien Region Sjælland og psykiater Erik Simonsen og chefpsykolog på psykiatrisk afdeling på Rigshospitalet Bo Møhl – har begge arbejdet i psykiatrien i hen ved 30 år. Derudover er der bidrag fra diverse eksperter inden for psykologi- og psykiatrifeltet, heriblandt kan Carsten René Jørgensen, der er cand.psych. i Århus og fantastisk dygtig inden for sit felt, han har bl.a. udgivet bøgerne Identitet samt Personlighedsforstyrrelser, som klart kan anbefales og at han har givet sit bidrag til denne bog, vidner netop om dens faglighed.

Bogen er bygget op omkring forskellige hovedområder bl.a. en indføring i de nødvendige teoretiske hjælpediscipliner til forståelse af det psykisk syge menneske, hvor der inddrages psykologiske teorier, bl.a. psykodynamik, kognition mv. men mere psykiatriske teorier bringes også på spil, hvor der fokuseres mere på neuropsykologi og lægevidenskab. Derudover beskrives psykiatriske undersøgelsesmetoder, kliniske beskrivelser af psykiatriske lidelser samt behandling (som tillige findes i andre psykiatrihåndbøger), særlige patientpopulationer og slutteligt forholdet mellem psykiatri og samfund.

Grundbogen er således uddybende og behandler et vidt spektrum af ICD-10 psykiatriske lidelser. Men hvad gør så denne bog anderledes end de utallige andre grundbøger indenfor dette felt? Der er her flere pointer, bl.a. dens vide behandling af multiple lidelser (den er grundig), men mest af alt, var jeg fascineret af denne bog, eftersom den indtog et mere psykologisk perspektiv, end andre psykiatribøger ellers gør. Dette gøres ved at behandle udviklingsteorier, og dermed bl.a. give et psykodynamisk perspektiv ved at fokusere på barnets udvikling, f.eks. i samspillet med omsorgspersoner, tilknytning og kognitive funktioners udvikling. Det gælder også afsnittet omkring psykiatri, kultur og samfund, der demonstrerer, hvordan psykiatrien passer ind i vores samfund, f.eks. historisk, og hvordan lovgivningen ser ud i dag i forhold til kontrolmetoder af patienter (hvornår tvang må bruges mv.). Et spændende afsnit, der kan bruges af enhver, der har med mennesker at gøre i sit arbejde samt af pårørende, således at de ganske kort kan lære, hvilke rettigheder deres kære har, når de er psykisk ustabile.

Normalvis er det meget synligt, at psykiatribøger er skrevet af læger/psykiatere, der fokuserer på symptomerne og disses fremkomst, og derefter ikke behandler meget andet end symptomerne og behandling (herunder oftest medicinsk behandling). Denne bog bærer præg af, at det er et samarbejde mellem psykologer og psykiatere, således at de psykiatriske lidelser beskrives, samt deres symptomer, men tillige inddrager et psykologisk perspektiv: behandling, samfundsstrukturer, individuelle emotionelle karakteristika osv.

Alle kapitler indeholder endvidere casemateriale, oversigtsbokse og opsummerende 'learning points', hvilket gør bogen til en helt oplagt grund- og opslagsbog for læge- og psykologistuderende, samt andre studerende inden for social- og sundhedsfag og pædagogik. Denne bredde giver bogen et bredere publikum og gør den anvendelig for psykologer, der arbejder med psykopatologi og ikke kun psykiatere. I forhold til øvrige psykiatribøger er denne klart anbefalelsesværdig, da den indtager et mere nuanceret perspektiv gennem inddragelse af flere perspektiver end blot det lægevidenskabelig og er et af de bedre bud – hvis ikke den bedste – grundbog indenfor dette område.

Forrige anmeldelse
« Terror og film «
Næste anmeldelse
» IKT og læring - Reflekteret pr... »