Mest læste
[Sagprosaanmeldelse]

1 - Sagprosaanmeldelse
En morders bekendelser
2 - Sagprosaanmeldelse
Under tvang - minerydningen ved den jyske vestkyst 1945
3 - Sagprosaanmeldelse
De udvalgte – på flugt for livet
4 - Sagprosaanmeldelse
Kønsballade
5 - Sagprosaanmeldelse
Elevcentreret skoleledelse
6 - Sagprosaanmeldelse
Den store Storm P.-bog
7 - Sagprosaanmeldelse
Drengen der voksede op som hund
8 - Sagprosaanmeldelse
InterView – Introduktion til et håndværk
9 - Sagprosaanmeldelse
Fortrængt grusomhed – Danske SS-vagter 1941-45
10 - Sagprosaanmeldelse
Bourdieu for begyndere

Købt eller Solgt - om prostitution og trafficking / Birgitte Graakjær Hjort / 125 sider
Forlaget Klim. ISBN
Anmeldt 13/2 2008, 13:08 af Steen Christiansen

Debat med formål


Debat med formål

« Tilbage venstrestil icon lige marginer icon - icon + icon print icon

Cover

Købt eller Solgt stiller skarpt på et emne som har været meget omdiskuteret i den senere tid: prostitution og trafficking. Prostitution har naturligvis altid været omdiskuteret, men i løbet af de sidste fem år har trafficking overtaget meget af diskussionen, og er blevet det primære problem som diskuteres i forbindelse med prostitution. Bogen er derfor tænkt som et debatindlæg om prostitution og ikke kun trafficking. Sigtet med bogen er ganske klart og udtrykkes meget præcist i introduktionen, skrevet af Birgitte Graakjær Hjort:

"Den udbredte holdning i Danmark er, at vi skal acceptere prostitution. Vi vil med denne bog videregive indsigter og erfaringer, som problematiserer rimeligheden af den opfattelse." (7)

Bogen er altså et opgør med den herskende opfattelse blandt befolkningen og ikke mindst blandt lovgiverne. Der argumenteres stærkt gennem hele bogen for, at sexkunder bør kriminaliseres i stil med lande som Sverige og Norge. For at give så bredt et indtryk af prostitution som socialt problem, består bogen af meget forskelligartede indlæg; først et statistisk indblik i prostitutionens verden, derefter et sociologisk syn på forholdet mellem system og individ. Herefter en uddybning af hvordan prostituerede overlever deres dagligdag, en personlig erfaring med livet som prostitueret og til sidst hvad der vel bedst kan kaldes en kulturel refleksion over det frisind som skabte grobund for den danske accept af prostitution.

Bogen skaber næsten en spændingskurve, fra hård statistik over sociologisk undersøgelse til den personlige erfaring og afvisningen af prostitution som noget et samfund kan acceptere, ligegyldigt hvor frisindet dets selvopfattelse måtte være. Det er en god blanding og en god rækkefølge, som skaber god dynamik og gør læsningen interessant, samtidig med at den er oplysende.

Den økonomiske side af prostitution, især trafficking, afslører noget om hvorfor det kan være så tillokkende at handle med kvinder. Eksempler trækkes frem med at bagmændene har tjent 27.000 kroner sort om dagen på at have fem kvinder holdt fangen. Disse svimlende summer klargør hvor stort et problem denne moderne slavehandel er, og nødvendigheden af at stoppe den.

Dog er det problematisk at stoppe prostitution, selv med de bedste meninger bag sig. Det mest interessante indlæg kommer fra Jeanett Bjønness, som viser hvor svært systemet har ved at tage vare på de enkelte prostituerede. Den klassiske socialrådgivers forsøg på at vinde tillid hos kvinderne, vises at være dybt problematisk, fordi det ofte bunder i en velmenende men vildledt holdning om at skabe det "gode liv", hvor der kan være enddog meget stor forskel i holdningen til hvad det gode liv er. Hvis den prostituerede ikke er enig med rådgiveren om hvad et godt liv er, kommer det ofte til udtryk i at den prostituerede betegnes som "besværlig" eller "låst fast". Herefter brydes den tillid som er forsøgt opbygget og den prostituerede fjerner sig endnu mere fra systemet.

Dette er en paradoksal situation hvor forsøget på at opbygge tillid resulterer i præcist den modsatte effekt. Det afslører også hvor utrolig dårligt systemet generelt er til at håndtere prostitution, fordi man ikke er i stand til at sætte sig ind i situationen eller den prostitueredes forhold. Bjønness argumenterer derfor for et betingelsesløst system, som ikke stigmatiserer den prostituerede ved at indbygge forventninger i systemet.

Netop fordi prostitution både af systemet men også af samfundet generelt, bliver stigmatiseret, skaber de prostituerede modstrategier for at kunne klare sig igennem dagligdagen. Regler som ikke at kysse med kunden, at lave "tørre knald" hvor kunden snydes eller aldrig at fortælle nogen om sit sande jeg, hjælper alt sammen med til holde sammen på en hård hverdag. Cecilie Høigård konstaterer dog at disse modstrategier altid bryder sammen i sidste ende og ikke kan tilskrives et reelt frit valg.

Netop det frie valg af prostitution som levevej afvises flere gange gennem bogen, og Odile Poulsens personlige fortælling viser, at selv når man som hun går ind i prostitution med åbne øjne og hvad man selv tror er et frit valg, skyldes det ofte et tidligere liv med misbrug, voldtægt og selvdestruktion. Det er en ubehagelig historie, som viser de mørke sider af prostitutionen fra en personlig vinkel.

Peter Thielst skriver det sidste kapitel, og tager afstand fra at den seksuelle frigørelse i 60'erne og 70'erne har resulteret i myten om "den lykkelige luder", da man ikke kan bruge denne undtagelse som argument. Langt de fleste, hvis ikke alle, prostituerede lever ikke lykkeligt, og at samfundet og enkeltpersoner handler mod bedre vidende hvis de accepterer prostitution.

Bogen er på mange måder overbevisende, og har en del gode pointer. Argumenterne er hørt før mange gange, hvilket dog ikke gør dem mindre effektfulde eller korrekte. Som debatbog ridser Købt eller Solgt linjerne klart op, og fremstår med et tydeligt budskab: prostitution er ikke et erhverv, men vold mod kvinder (Trine Lund-Jensen og Vibe Klarup Voetman, 27).

Dog sidder man tilbage med et fornemmelse af at mangle noget, og at bogen ikke altid følger sine egne argumenter og pointer helt til dørs. Man kunne ønske et lidt mere nuanceret billede af prostitution, da der i den seneste tid har været en del prostituerede som har stillet sig offentligt frem og frabedt sig at andre udtaler sig på deres vegne. Information bragte for eksempel et interview med en prostitueret ved navn Anja, som siger at hun selv har valgt sit erhverv, og at det irriterer hende når andre siger at hun er ulykkelig.('Det irriterer mig, når andre skal fortælle mig, at jeg er ulykkelig', Information, 12. oktober 2007). Det ville have været interessant, hvis bogen havde turdet tage disse prostituerede med i bogen, for at gøre diskussionen mere kompleks.

På samme måde ignoreres også andre interessante pointer, som når Bjønness i forbifarten nævner en stigende tendens til at velhavende amerikanske kvinder køber mandlige prostituerede i Sydamerika (Bjønness, 57). Hvordan kan det være vold mod kvinder? Dermed undergraves bogens egen definition af prostitution som vold mod kvinder, og der mangler en refleksion over denne situation. Findes noget tilsvarende i Danmark eller er det et rent amerikansk fænomen?

Desuden ignorerer bogen også fuldstændig trækkerdrengene - de mandlige prostituerede som sælger sig selv til homoseksuelle. Her bryder bogens definition igen sammen, men dertil kommer også at en bog som vil gøre sig til talerør for en marginaliseret gruppe, helt overser en mindst ligeså marginaliseret gruppe.

Købt eller Solgt er ikke et forskningsbidrag, og man kan dermed ikke klandre den for ikke at have tilstrækkelig med selvrefleksion eller metodekritik, da dette ikke er en del af debatgenren. Dog kan man ærgre sig over at en bog som gerne vil opfordre til debat, ikke selv tager fat på at nuancere problemstillingen, men låser sig selv helt fast i en entydig definition og forståelse af prostitution.

Forrige anmeldelse
« Da den moderne jazz kom til Dan... «
Næste anmeldelse
» Det andet USA »