Om Kulturkapellet

Tidsskrift for kunst- og kulturformidling / Forening for kunst- og kulturformidling

Dette er også et website for intellektuelle tandlæger.

Da tidsskriftet Poetik blev lanceret i 1967, var det for en meget snæver kreds af litterater, og med sloganet "Dette er ikke et tidsskrift for intellektuelle tandlæger". Søren Schou bemærker i K&K nr. 100, at litteraturfagene (og implicit kulturfagene) står over for en række udfordringer, hvis de skal overleve. Problemet er, at disse fag i lang tid ikke har tænkt de formidlingsmæssige og didaktiske aspekter med i forskningen, som netop det teologiske fag har formået. I Berlingske Tidende formulerer Nils Gunder Hansen det sådan, at måske kan litteratur- og kulturfaget på længere sigt kun overleve, hvis det lærer at gøre noget lignende.

Tendensen har siden 60'erne været, at fokus har flyttet sig væk fra akademisk meningsdannelse, en tendens, der udspringer af en udskældt kulturradikalisme. Som følgevirkning heraf har forskningen og den generelle kulturelle, akademiske meningsdannelse flyttet sig bort fra samfundet og ind i selvtilstrækkelige kredse, hvor kunsten på den ene side, kulturen på den anden, og sammenhængen herimellem og det akademiske fokus herpå, har virket selvbekræftende og selvforstærkende. Det har været med til at skabe et blakket ry for specielt humanistisk kulturforskning, der er blevet anset for unyttig og samfundsmæssig utilstrækkelig. Af samme grund er det blevet forskningen pålagt, for imødegå denne tendens, at formidle sine resultater og kommunikere et resultat ud, så det er tydelig, hvordan samfundet kan drage fordel af det. Men det er uden at skabe troværdige rammer for, hvor og hvordan denne formidling skal foregå. Det er uden, at midlerne er givet til at vise vej fra selve forskningens, kulturens og kunstens resultater til befolkningens lyst til at behandle, læse og bruge samme. Dette middel vil vi bidrage med!

Kulturkapellet er ikke en ny tanke! Foretagendet udspringer af Mellemrummet - tidsskrift for dansk, der blev dannet i 2003 af studerende på Aalborg Universitets Dansk-uddannelse. Der udkom tolv numre, men af økonomiske årsager måtte det videreføres som en netportal. Interessen for at skrive og anmelde formindskedes ikke blandt studerende og undervisere, hvilket understreger den almene lyst til at formidle forskningsresultater hos både forskere, undervisere såvel som studerende. Dog samtidig fandt vi en mulighed for at brede det længere ud blandt læsere og formidlere, hvorved vi så os nødsaget til at afbryde den direkte forbindelse til netop Aalborg Universitet for at kunne nå andre institutioner i Danmark - og dermed et endnu bredere publikum. Hen over sommeren 2007 samledes derfor gamle redaktionsmedlemmer og nye interesserede til en tænketank for kulturel formidling, og det mundede ud i dannelsen af Forening for kunst- og kulturformidling - samme eftermiddag var domænet kulturkapellet.dk oprettet.

Formålet er at formidle, hvad der foregår i kulturelle kredse og forskning. I takt med at dette formidlingsaspekt det seneste halve århundrede er skrumpet, er de danske dagblades kultursektioner også, så der er opstået et hulrum. Det er blevet fyldt af uendelige anarkistiske diskussioner på nettet, hvor meningsdanneri ikke garanterer kvalitet og saglighed. En læser kan billigt poste sin mening, og det kan præge en udgivelse forfalsket; der er langt imellem ægte tværkulturelle medier. Dette ændrer vi!

I denne henseende har vi muligheden for at sikre en vis kvalitet, ved at vi er institutionelt støttet, mens vores skribenter tillige er tilknyttet forskellige institutioner, enten som underviser, forsker eller (forhenværende) studerende. Det betyder, at vores skribenter har et højt akademisk niveau, og nu får en god mulighed for netop at formidle de resultater, de når frem til i deres daglige profession. Disse skribenter bevæger sig inden for konkrete kategorier, såsom film, litteratur, musik, teater, i både produktmæssig og faglitterær sammenhæng. Man vil derfor kunne finde anmeldelser og essays om alt, der sker på den kulturelle scene, og den forskning, der foregår om den, og portalen vil derfor have relevans for både menig såvel som fagmand. Vi bestræber os på at formidle i et tilgængeligt og forståeligt, endog aldrig alt for subjektiv og dumsmart, sprog. Selv den mindste anmeldelse går gennem et eller flere redaktionsmedlemmer, inden materialet udgives, hvilket sikrer et stilsikkert kvalitetstjek og derfor højner niveauet, samt levner plads til og mulighed for at få formidlet budskabet. For i formidlingen ligger almenvellets gunst begravet - og vi tilbyder et forum til samme.