Mest læste
[Filosofi, kultur og samfundsessay]

1 - Filosofi, kultur og samfundsessay
Digitale medier, kompetencer og dannelse
2 - Filosofi, kultur og samfundsessay
Jobs Bog
3 - Filosofi, kultur og samfundsessay
Hvorfor tager Roman Jakobson fejl?
4 - Filosofi, kultur og samfundsessay
Den naturgivne magt i menneskets hænder
5 - Filosofi, kultur og samfundsessay
Livskvalitet, kultur og identitet
6 - Filosofi, kultur og samfundsessay
Det idylliske Danmarks-billede er krakeleret
7 - Filosofi, kultur og samfundsessay
Nietzsches filosofi
8 - Filosofi, kultur og samfundsessay
Den danske hygge, krisen og demokratiet
9 - Filosofi, kultur og samfundsessay
Det var en heltedåd
10 - Filosofi, kultur og samfundsessay
Danmarks Radio på vrangen

Sygdomsmarkedet


« Tilbage venstrestil icon lige marginer icon - icon + icon print icon

I supermarkedet – vi er meget stolte over det – findes i ”Afdeling A” fortrinsvis livsstilssygdommene, der er meget solgte: hjertekarsygdomme, risiko for blodpropper, mindre hjertefejl, åreforkalkning, for højt blodtryk.

Det er derfor ”Afdeling B” ligger tæt på, thi her findes visse livsstilsrelaterede kræftformer, endetarmskræft, brystkræft, lungekræft, leverkræft, mens de mindre livsstilsrelaterede kræftformer for overskuelighedens skyld stadig med rette, mener vi, findes i ”Afdeling C.” Her taler vi jo fx om kræft i lysken og tæerne. Ikke meget solgte sygdomme, der med denne skrivelse anbefales opprioriteret og reklameret mere for, idet der må påpeges fordele som ”hurtigt død” eller ”langvarig lidelse” og ”den store uvished, dette bringer med sig”.

I ”Afdeling D” findes forskellige former for hjerneblødninger, mild fedme, moderat fedme og svær fedme, sygdomme der er meget populære, og som sælger sig selv, og som gør os tilstrækkelig bange for livet, mens denne angst imidlertid også sælges i ”Afdeling E,” hvor alle de psykiatriske lidelser findes. Her finder vi angst, depression, skizofreni, boarderline, skizotypi, posttraumatisk stresssyndrom, der vel at mærke her kan erhverves uden forinden at have været i krig. Et faktum, der ifølge bestyrelsen kræver yderligere oplysning.

Endelig mener vi i bestyrelsen, at der fremover kræves en langt større fokus på ”Afdeling F”, hvor der i langt højere grad må reklameres for incest, hvilket kræver ansættelse af incestofre. Men da spiseforstyrrelserne også findes her, og det ene kan erhverves uden det andet og uden nogen indsats, skal dette faktum over for forbrugerne ikke bare kraftigt pointeres, men også priserne må sættes ned, idet vi i bestyrelsen anbefaler, at en spiseforstyrrelse erhverves for ikke over 100.000 kr.

I den forbindelse er det meget ærgerligt, visse ansatte ligesom skjult om natten stadig fjerner skiltet, hvor der står ”Afdeling F” og erstatter det med et skilt, hvor der står ”Afsnit F”, thi ingen må egentlig få den misopfattelse, at dette er et hospital, selvom vi naturligvis i søstervirksomheder endda råder over 23 hospitaler, hvor disse mange lidelser nok behandles, men så sjældent velgørende med succes.

Visse kunder har klaget over, at varerne ikke er synlige. Denne kategori trænger grueligt til grundig behandling for vrangforestillinger, hermed altså fra bestyrelsen blot dette spørgsmål: er også disse faktisk købt hos os?

Nuvel, vi taler om vrangforestillinger, der ikke ret, men med uret forestiller sig uretten i det stadigt vrangvendte, dels som var uretten overhovedet rettet mod indehaverne af det vrangvendte, dels som kunne denne uret overhovedet findes, idet den vrangvendt med vold skal gøre retten gældende for os alle: at vi kun er naive, når vi ikke har paranoia, at det syge har ret men modsvares af det forhold, at dette syge anerkendt ville være en ligefrem velgørende omstyrtelse af vor samfund.

pil op
Forrige essay
« Realismens dialektik «
Næste essay
» Folkepartiets racefabrik »